Các nhà nghiên cứu phát hiện ra cơ sở tế bào cho sự khác biệt về giới tính ở bệnh nhân COVID-19

COVID-19 đã có tác động toàn cầu rất lớn kể từ đợt bùng phát đầu tiên vào năm 2019. Đàn ông và phụ nữ có những phản ứng khác nhau đối với căn bệnh này, trong đó nam giới có nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Cơ sở tế bào cơ bản cho sự khác biệt này vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng giờ đây, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Osaka đã phát hiện ra sự khác biệt về giới tính cụ thể trong một loại tế bào miễn dịch gọi là tế bào T điều hòa, hay “tế bào Treg” và trong quá trình sản xuất protein gọi là kháng thể, như một phần của phản ứng với nhiễm trùng COVID-19.

Hệ thống miễn dịch chịu trách nhiệm loại bỏ nhiễm vi-rút, cũng như tạo ra nhiều triệu chứng cấp tính của COVID-19, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu những thay đổi xảy ra với hệ thống miễn dịch của bệnh nhân bị nhiễm bệnh. “Phản ứng nhân thể”, quá trình sản xuất kháng thể, bị rối loạn điều hòa trong COVID-19. Các tế bào được gọi là “tế bào Treg” bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra điều này, vì vai trò của chúng trong hệ thống miễn dịch là điều chỉnh các tế bào miễn dịch khác và ngăn chặn các hoạt động của chúng nhằm kiểm soát sức mạnh của phản ứng miễn dịch.

Liên quan cụ thể là “tế bào Tfr”, một tập hợp con của quần thể tế bào Treg chịu trách nhiệm kiểm soát việc sản xuất kháng thể. Nhóm nghiên cứu đã quan sát thấy bệnh nhân nam mất tế bào Tfr lưu thông với tốc độ nhanh hơn so với bệnh nhân nữ và xác định sự khác biệt về giới tính đối với toàn bộ mạng lưới các loại tế bào khác nhau có liên quan đến việc sản xuất kháng thể.

Nhiều bệnh nhân COVID bắt đầu sản xuất “tự kháng thể” như một phần trong phản ứng của họ với vi rút. Các kháng thể này nhằm vào các protein do cơ thể con người tạo ra thay vì nhắm vào vi-rút và có thể vô hiệu hóa các yếu tố bảo vệ của vật chủ và việc sản xuất các yếu tố này có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình lây nhiễm tiến triển. Tác giả đầu tiên Jonas Nørskov Søndergaard giải thích: “Việc điều chỉnh hệ thống miễn dịch của các tế bào Treg có thể là chìa khóa để hiểu được tính nhạy cảm và khả năng phục hồi sau COVID-19”.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một phương pháp được gọi là proteomics đơn bào bằng phép đo khối phổ, cho phép xác định và phân tích các tế bào miễn dịch riêng lẻ. Điều này cho thấy những bệnh nhân mắc COVID-19 có sự thay đổi về tỷ lệ giữa các tế bào Tfr lưu hành và mạng lưới các tế bào khác liên quan đến việc sản xuất kháng thể, do đó có mối tương quan chặt chẽ với mức độ kháng thể. Sự thiên vị giới tính đã được nhìn thấy trong phản ứng này, với con cái có nhiều tế bào Tfr lưu thông hơn trong khi con đực có mức độ kháng thể cao hơn.

Điều này cung cấp bằng chứng tế bào quan trọng về phản ứng kháng thể bị điều hòa ở bệnh nhân COVID-19. Việc giảm cTfr được quan sát thấy ở tất cả bệnh nhân COVID-19, nhưng đặc biệt là ở nam giới, có thể là cơ sở cho việc sản xuất kháng thể bị rối loạn này.”

James Badger Wing, Tác giả cao cấp

Việc xác định cơ sở tế bào này cho sự khác biệt đã biết về giới tính cụ thể sẽ là chìa khóa để bảo vệ mọi người, đặc biệt là những người có nguy cơ cao nhất, khỏi bị nhiễm COVID-19.

Nguồn:

Đại học Osaka

Tạp chí tham khảo:

Sondergaard, JN, et al. (2023) Sự mất cân bằng sai lệch về giới tính giữa Tfr, Tph và tế bào B không điển hình quyết định phản ứng kháng thể ở bệnh nhân COVID-19. PNAS. doi.org/10.1073/pnas.2217902120.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *