Các mô hình dự đoán sử dụng miRNA huyết thanh có thể đưa ra các tiêu chí khách quan để giới thiệu đến các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ sớm

Một bài báo nghiên cứu mới đã được xuất bản trong mục tiêu của Onco Tập 13 vào ngày 17 tháng 12 năm 2022, có tựa đề: “Các microRNA huyết thanh là tiêu chí mới để giới thiệu đến các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ sớm ở bệnh nhân ung thư giai đoạn nặng chưa từng được điều trị.”

Một trở ngại lớn đối với việc thực hiện chăm sóc giảm nhẹ sớm (EPC) là thiếu các tiêu chí khách quan để giới thiệu đến EPC. Các microRNA lưu hành (miRNA) đã được công nhận là dấu ấn sinh học đầy hứa hẹn.

Trong nghiên cứu hiện tại, các nhà nghiên cứu Tomofumi Miura, Shuichi Mitsunaga, Juntaro Matsuzaki, Satoko Takizawa, Ken Kato, Atsushi Ochiai, Takahiro Ochiya từ Viện Nghiên cứu Trung tâm Ung thư Quốc gia, Bệnh viện Trung tâm Ung thư Quốc gia, Đại học Keio, Toray Industries, Inc. và Đại học Y khoa Tokyo đã nghiên cứu các định nghĩa khách quan để giới thiệu đến EPC bằng cách sử dụng microRNA. Tổng cộng có 178 mẫu huyết thanh được lấy từ các bệnh nhân ung thư phổi, đường tiêu hóa, đại trực tràng, ống mật, tuyến tụy và bàng quang chưa được điều trị và được hóa trị từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 12 năm 2013 tại Bệnh viện Trung tâm Ung thư Quốc gia phía Đông.

“Mục đích của nghiên cứu hiện tại là phát triển các mô hình dự đoán bằng cách sử dụng miRNA huyết thanh cho những bệnh nhân [were] được nhận vào PCU [palliative care unit] ≤6 tháng sau khi bắt đầu điều trị chống khối u.”

Nhóm nghiên cứu đã điều tra mức độ biểu hiện của miRNA bằng cách sử dụng microarrays. Kết quả chính là dự đoán nhập viện vào đơn vị chăm sóc giảm nhẹ ≤6 tháng sau lần khám đầu tiên. Các mô hình chẩn đoán sử dụng các đặc điểm lâm sàng, miRNA và sự kết hợp của cả hai đã được xây dựng. Các mô hình miRNA được xây dựng bằng cách sử dụng 6 cấp độ miRNA.

Các khu vực tốt nhất dưới đường cong đặc tính vận hành máy thu (AUC) của mô hình lâm sàng là 0,741, trong khi AUC trung bình của mô hình dựa trên miRNA và mô hình kết hợp lần lượt là 0,769 và 0,806. Các mô hình kết hợp cho thấy AUC cao hơn so với mô hình lâm sàng (p < 0,023). Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng các mô hình kết hợp hiện tại có thể đưa ra các định nghĩa khách quan mới để giới thiệu đến EPC và do đó góp phần triển khai EPC trong thế giới thực.

“Nghiên cứu hiện tại đã phát triển một mô hình dự đoán sử dụng miRNA cho những bệnh nhân được nhận vào PCU ≤6 tháng sau khi bắt đầu điều trị chống khối u. Các mô hình hiện tại có thể đưa ra các tiêu chí khách quan cho bác sĩ ung thư để tạo điều kiện giới thiệu bệnh nhân đến EPC.”

Nguồn:

mục tiêu trực tuyến

Tạp chí tham khảo:

Miura, T., et al. (2022) Các microRNA huyết thanh là tiêu chí mới để giới thiệu đến các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ sớm ở những bệnh nhân ung thư giai đoạn nặng chưa được điều trị. mục tiêu. doi.org/10.18632/oncotarget.28327.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.