Các cuộc khảo sát dựa trên web cung cấp một cách khả thi để theo dõi sự an toàn của các loại vắc-xin mới

Theo một nghiên cứu mới của châu Âu liên quan đến đơn vị an toàn thuốc hàng đầu của Vương quốc Anh, các cuộc khảo sát dựa trên web là một cách khả thi để thu thập nhanh dữ liệu về an toàn thuốc đối với các loại vắc xin mới khi chúng được triển khai nhanh chóng trên một khu vực rộng lớn.

Nghiên cứu, được thực hiện ở bảy quốc gia châu Âu, nhằm mục đích theo dõi triển vọng sự an toàn của vắc xin COVID-19 khi chúng được triển khai trên quy mô lớn.

Những người tham gia đã hoàn thành bảng câu hỏi trong ít nhất sáu tháng sau liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên. Dữ liệu về các phản ứng bất lợi tiềm ẩn đối với vắc-xin đã được thu thập, tổng hợp và quan trọng là được cung cấp trong thời gian gần như thực cho các nhà nghiên cứu. Điều này cho phép tỷ lệ phản ứng bất lợi hiện tại được cập nhật thường xuyên khi vắc xin được giới thiệu trên khắp châu Âu và từ đó cung cấp dữ liệu an toàn có giá trị cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, cơ quan quản lý và công chúng nói chung.

Các tác giả của nghiên cứu tin rằng phương pháp giám sát an toàn này có thể được sử dụng cho việc triển khai vắc-xin trong tương lai, cung cấp dữ liệu an toàn nhanh chóng để hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng về sức khỏe cộng đồng.

Đơn vị Nghiên cứu An toàn Thuốc đã được mời để lãnh đạo nhánh nghiên cứu ở Vương quốc Anh.

Giáo sư Saad Shakir, Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu An toàn Thuốc, cho biết: “Khi vắc xin COVID-19 đầu tiên ra đời, cần triển khai trên quy mô lớn để đảm bảo mọi người nhận được loại thuốc quan trọng này. Để đảm bảo điều này được thực hiện một cách an toàn, việc giới thiệu một hệ thống giám sát ở nhiều quốc gia để thu thập dữ liệu nhanh chóng là rất cần thiết.

“Chúng tôi đã chỉ ra rằng báo cáo trực tuyến là một cách khả thi để thu thập dữ liệu từ mọi người trong điều kiện thực tế. Những kết quả do bệnh nhân báo cáo này rất quan trọng vì chúng bao gồm thông tin về các phản ứng bất lợi sẽ không được tìm thấy trong hồ sơ y tế vì những bệnh nhân gặp phải các phản ứng ngắn hạn, không nghiêm trọng thường sẽ không hỏi ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Cách tiếp cận này rất phù hợp để theo dõi độ an toàn của vắc xin khi bắt đầu triển khai khi chưa có cơ sở dữ liệu lớn phù hợp cho các nghiên cứu an toàn hồi cứu.”

Trong nghiên cứu được công bố trên An toàn thuốc117.791 người tham gia từ bảy quốc gia châu Âu đã được tuyển dụng.

Phần lớn những người được hỏi đã tiêm vắc xin AstraZeneca (75,9%), tiếp theo là BioNTech/Pfizer (12,4%), Moderna (9,6%) và Janssen (2,1%).

Mệt mỏi, nhức đầu và đau tại chỗ tiêm là những phản ứng bất lợi thường được báo cáo nhất.

Tỷ lệ các tác dụng phụ được quan tâm đặc biệt (AESI) là 0,1–0,2% trên tất cả các nhãn hiệu vắc xin và các phản ứng nghiêm trọng hoặc AESI là không phổ biến, phù hợp với những báo cáo được ghi trên nhãn sản phẩm.

Nghiên cứu do Monika Raethke của Lareb, Trung tâm cảnh giác dược Hà Lan đứng đầu, có những hạn chế, bao gồm việc dựa vào các cá nhân để hoàn thành bảng câu hỏi và những người tham gia trải qua phản ứng bất lợi sẽ có nhiều khả năng tiếp tục tham gia lâu hơn những người không gặp phản ứng bất lợi. . Họ cũng nhận ra rằng do tốc độ triển khai vắc-xin ở các quốc gia khác nhau là khác nhau, nên việc thu thập dữ liệu về việc triển khai vắc-xin trước khi nghiên cứu bắt đầu dẫn đến một số quần thể đã được tiêm vắc-xin sớm trong quá trình không được đưa vào.

Sự hợp tác đã nhận được tài trợ từ một số nguồn, bao gồm Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA), với việc thu thập dữ liệu ở một số quốc gia được tài trợ bởi chính phủ của quốc gia đó.

Kết quả và phân tích cuối cùng từ nghiên cứu, bao gồm dữ liệu từ các liều vắc-xin tiếp theo, sẽ được công bố trong thời gian tới.

Nguồn:

Đơn vị Nghiên cứu An toàn Thuốc

Tạp chí tham khảo:

Raethke, M., et al. (2023) Theo dõi sự kiện đoàn hệ về các phản ứng bất lợi đối với vắc xin COVID-19 ở bảy quốc gia châu Âu: Kết quả tổng hợp về liều đầu tiên. An toàn thuốc. doi.org/10.1007/s40264-023-01281-9.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *