Tỷ lệ sử dụng phương pháp ghép gan từ người cho sống ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada

Tỷ lệ sử dụng phương pháp ghép gan từ người cho sống ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada

THỨ TƯ, ngày 4 tháng 10 năm 2022 – Việc sử dụng phương pháp ghép gan từ người cho sống (LDLT) thấp ở Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh, nhưng khả năng sống sót lâu dài lại cao, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 25 tháng 9 bên trong Tạp chí Gan mật.

Tommy Ivanics, MD, từ University Health Network Toronto, và các đồng nghiệp đã thực hiện một nghiên cứu thuần tập hồi cứu, đa trung tâm về những người trưởng thành trải qua LDLT chính từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 12 năm 2018 từ các cơ quan đăng ký ghép gan quốc gia ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Tỷ lệ sống sót sau khi cấy ghép đã được kiểm tra cho 2.954 LDLT.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng theo thời gian, Canada duy trì tỷ lệ sử dụng LDLT cao nhất (tỷ lệ LDLT: 3,3, 19,5 và 1,7 phần trăm ở Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh vào năm 2008, và 5,0, 13,6 và 0,4 phần trăm, tương ứng vào năm 2018). Tỷ lệ sống của bệnh nhân ở một, năm và 10 năm là 92,6, 82,8 và 70,0 phần trăm ở Hoa Kỳ; 96,1, 89,9 và 82,2 phần trăm ở Canada; và lần lượt là 91,4, 85,4 và 66,7% ở Vương quốc Anh. Tất cả các quốc gia có nguy cơ tử vong khác nhau không có ý nghĩa thống kê sau LDLT sau khi điều chỉnh các đặc điểm của người cho, người nhận, năm cấy ghép và coi trung tâm cấy ghép là một tác động ngẫu nhiên.

“Nghiên cứu này ủng hộ việc tăng cường sử dụng LDLT ở các nước phương Tây vì nó tạo cơ hội để giảm sự mất cân bằng giữa cung và cầu nội tạng và do đó, cung cấp cho các ứng viên trong danh sách chờ khả năng được cấy ghép sớm hơn và giảm tỷ lệ tử vong trong danh sách chờ ghép tạng, “một đồng tác giả cho biết trong một tuyên bố.

Một tác giả đã tiết lộ mối quan hệ tài chính với ngành dược phẩm.

Tóm tắt / Văn bản đầy đủ (có thể yêu cầu đăng ký hoặc thanh toán)

© 2022 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *