Tỷ lệ sống sót thấp hơn đối với trẻ em mắc bệnh bạch cầu sống ở biên giới Texas-Mexico

Tỷ lệ sống sót thấp hơn đối với trẻ em mắc bệnh bạch cầu sống ở biên giới Texas-Mexico

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ BA, ngày 21 tháng 2 năm 2023 — Đối với trẻ em mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ALL), nhưng không phải những trẻ mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính (AML), sống dọc biên giới Texas-Mexico có liên quan đến khả năng sống sót thấp hơn, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào tháng Hai. 0,21 trong Bệnh ung thư.

Maria I. Castellanos, MD, từ Bệnh viện Nhi đồng Texas ở Houston, và các đồng nghiệp đã kiểm tra tác động của nơi cư trú ở biên giới đối với sự sống sót của trẻ em mắc ALL và AML, sống gần biên giới Texas-Mexico tại thời điểm chẩn đoán. Bệnh nhân từ 0 đến 19 tuổi được chẩn đoán mắc ALL và AML từ năm 1995 đến 2017 đã được đưa vào nghiên cứu (lần lượt là 6.002 và 1.279 trẻ em).

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng so với những trẻ sống ở khu vực không biên giới, trẻ em TẤT CẢ sống dọc khu vực biên giới có tỷ lệ sống sót sau 5 năm kém hơn (77,5 so với 85,8%). Trong các mô hình được điều chỉnh, nguy cơ tử vong cao hơn 30 phần trăm đối với trẻ em TẤT CẢ sống dọc biên giới so với những trẻ sống ở khu vực không biên giới. Ngược lại, không có sự thay đổi nào được thấy trong ước tính tỷ lệ sống sót theo nơi cư trú biên giới so với nơi cư trú ngoài biên giới đối với trẻ em mắc AML.

Các tác giả viết: “Chúng tôi đã quan sát thấy sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ sống sót giữa những trẻ em mắc bệnh bạch cầu cư trú dọc theo khu vực biên giới Texas-Mexico. “Tác động của vị trí địa lý, đặc biệt là khu vực biên giới Hoa Kỳ-Mexico, làm nổi bật tầm quan trọng của việc xác định các khu vực địa lý có rủi ro của đất nước.”

Tóm tắt/Toàn văn (có thể phải đăng ký hoặc thanh toán)

Biên tập (đăng ký hoặc thanh toán có thể được yêu cầu)

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *