Tỷ lệ đồng nhiễm một số loại vi khuẩn thấp đối với trẻ sơ sinh bị sốt dương tính với COVID-19

Tỷ lệ đồng nhiễm một số loại vi khuẩn thấp đối với trẻ sơ sinh bị sốt dương tính với COVID-19

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ SÁU, ngày 12 tháng 5 năm 2023 — Trẻ sơ sinh từ 8 đến 60 ngày tuổi bị sốt có kết quả xét nghiệm dương tính với hội chứng hô hấp cấp tính nặng do vi-rút corona 2 (SARS-CoV-2) có tỷ lệ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do vi khuẩn thấp , theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 12 tháng 5 năm Mở mạng JAMA.

Paul L. Aronson, MD, từ Trường Y khoa Yale ở New Haven, Connecticut và các đồng nghiệp mô tả tỷ lệ nhiễm trùng tiểu, nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do vi khuẩn ở trẻ sơ sinh bị sốt từ 8 đến 60 ngày tuổi so với không mắc SARS-CoV-2 trong một nghiên cứu nghiên cứu cắt ngang đa trung tâm được thực hiện tại 106 bệnh viện ở Hoa Kỳ và Canada. Dữ liệu được đưa vào cho 14.402 trẻ sơ sinh bị sốt, từ 8 đến 60 ngày tuổi, được xét nghiệm SARS-CoV-2 (26,1% được xét nghiệm dương tính).

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ trẻ sơ sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thấp hơn so với những trẻ có kết quả xét nghiệm âm tính bị nhiễm trùng tiểu (0,8 so với 7,6%), nhiễm khuẩn huyết không viêm màng não (0,2 so với 2,1%) và viêm màng não do vi khuẩn (<0,1 so với 0,5 phần trăm). Trong số trẻ sơ sinh từ 29 đến 60 ngày tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, lần lượt là 0,4, <0,1 và <0,1% bị nhiễm trùng tiểu, nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não. Trong số trẻ sơ sinh dương tính với SARS-CoV-2, tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết và/hoặc viêm màng não do vi khuẩn thấp hơn đối với những trẻ có dấu hiệu viêm bình thường so với bất thường (<0,1 so với 1,8%).

Các tác giả viết: “Trẻ sơ sinh dương tính với SARS-CoV-2 có tỷ lệ mắc UTI, nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do vi khuẩn rất thấp. “Với những phát hiện này, việc tích hợp kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 vào phân tầng nguy cơ ở trẻ sơ sinh bị sốt cần được nghiên cứu trong tương lai.”

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *