Tử vong do ngộ độc thuốc phiện tăng lên ở Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19

Tử vong do ngộ độc thuốc phiện tăng lên ở Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ BA, ngày 11 tháng 7 năm 2023 — Tử vong do ngộ độc opioid gia tăng trong đại dịch COVID-19, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 7 tháng 7 trên tạp chí Mở mạng JAMA.

Tara Gomes, Tiến sĩ, từ Bệnh viện St. Michael ở Toronto, và các đồng nghiệp đã mô tả gánh nặng xã hội của những cái chết ngoài ý muốn liên quan đến opioid ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ tất cả các trường hợp tử vong do ngộ độc opioid không chủ ý được kiểm tra theo năm và nhóm tuổi. Ngoài ra, tổng số năm sống bị mất (YLL) do ngộ độc opioid không chủ ý đã được ước tính tổng thể và theo giới tính và nhóm tuổi.

Dữ liệu được đưa vào cho 422.605 trường hợp tử vong không chủ ý do ngộ độc opioid từ năm 2011 đến năm 2021. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng số ca tử vong không chủ ý do ngộ độc opioid đã tăng 289%, từ 19.395 lên 75.477. Từ năm 2011 đến năm 2021, tỷ lệ phần trăm của tất cả các trường hợp tử vong do ngộ độc opioid đã tăng từ 1,8 lên 4,5%. Đến năm 2021, ngộ độc opioid chịu trách nhiệm cho 10,2, 21,7 và 21,0 phần trăm số ca tử vong ở những người từ 15 đến 19 tuổi, 20 đến 29 và 30 đến 39 tuổi. Trong thời gian nghiên cứu, YLL do độc tính của opioid đã tăng 276%. YLL ổn định từ năm 2017 đến 2019 (7,0 và 7,2 YLL trên 1.000) nhưng sau đó tăng 62,9% từ năm 2019 đến 2021, đạt 11,7 YLL trên 1.000.

Các tác giả viết: “Cuộc khủng hoảng tử vong do ngộ độc opioid trên khắp Hoa Kỳ trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong đại dịch COVID-19, với 1/22 ca tử vong vào năm 2021 là do ngộ độc opioid không chủ ý”.

Một tác giả tiết lộ công việc trước đây với Sanofi Pasteur.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *