Trò chơi trên máy tính bảng có thể đánh giá kỹ năng vận động thị giác ở trẻ tự kỷ

Trò chơi trên máy tính bảng có thể đánh giá kỹ năng vận động thị giác ở trẻ tự kỷ

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ SÁU, ngày 24 tháng 2 năm 2023 — Một trò chơi trên máy tính bảng khả thi để đánh giá các kỹ năng vận động thị giác ở trẻ em có biểu hiện thần kinh điển hình và những trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 3 tháng 2 năm 2023 y học kỹ thuật số npj.

Sam Perochon, từ Đại học Duke ở Durham, Bắc Carolina, và các đồng nghiệp đã kiểm tra việc sử dụng trò chơi đập bong bóng trên máy tính bảng để đánh giá khả năng vận động thị giác ở trẻ nhỏ. Những người tham gia bao gồm 233 trẻ em từ 1,5 đến 10 tuổi: 147 trẻ điển hình về thần kinh và 86 trẻ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, 32 trẻ trong số đó mắc chứng rối loạn tăng động/giảm chú ý đồng thời (tự kỷ + ADHD). Các tính năng cảm ứng dựa trên trò chơi được so sánh giữa những người tham gia mắc chứng tự kỷ, tự kỷ + ADHD và kiểu hình thần kinh.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ nhỏ mắc chứng tự kỷ (từ 1,5 đến 3 tuổi) làm vỡ bong bóng với tốc độ thấp hơn và khả năng chạm vào tâm bong bóng của chúng kém chính xác hơn so với trẻ bình thường về thần kinh. Ngoài ra, ngón tay của họ nán lại lâu hơn khi họ làm vỡ bong bóng và hiệu suất của họ có nhiều thay đổi hơn. Đối với trẻ lớn hơn (3 đến 10 tuổi), suy giảm vận động nhiều hơn được quan sát thấy có liên quan đến sự hiện diện của ADHD đồng thời, được phản ánh bởi độ chính xác thấp hơn và hiệu suất thay đổi nhiều hơn. Có mối tương quan được thấy đối với một số tính năng vận động với khả năng nhận thức và vận động tinh.

Các tác giả viết: “Công cụ đơn giản nhưng đầy thông tin này có tiềm năng được triển khai trên quy mô lớn để tăng cường phát hiện và đánh giá các dấu hiệu tự kỷ sớm và có được các biện pháp khách quan và định lượng về kỹ năng vận động thị giác của trẻ mới biết đi và trẻ ở độ tuổi đi học”.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *