Triệu chứng viêm bàng quang, bàng quang tăng hoạt khác nhau như thế nào?

Triệu chứng viêm bàng quang, bàng quang tăng hoạt khác nhau như thế nào?

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ HAI, ngày 8 tháng 5 năm 2023 — Các đặc điểm của cơn đau, áp lực, khó chịu và cấp bách khác nhau đối với những bệnh nhân mắc hội chứng đau bàng quang/viêm bàng quang kẽ (IC/BPS) và những người có bàng quang hoạt động quá mức (OAB), theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào tháng 3 30 trong khoa tiết niệu BMC.

Angelíca Gousse, MD, từ Trường Y Đại học Washington ở St. Louis, và các đồng nghiệp đã kiểm tra cảm giác “áp lực” và “khó chịu” bàng quang khác với “đau” và “khẩn cấp” trong IC/BPS và OAB. 27 bệnh nhân IC/BPS và 51 bệnh nhân OAB đã đánh giá mức độ đau, áp lực, khó chịu và tiểu gấp ở bàng quang của họ trên thang đánh giá số (thang điểm từ 0 đến 10).

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng xếp hạng số trung bình về đau, áp lực, khó chịu và tiểu gấp gần như giống hệt nhau giữa các bệnh nhân IC/BPS (lần lượt là 6,6 ± 2,1, 6,0 ± 2,5, 6,5 ± 2,2 và 6,0 ± 2,8). Mối tương quan ba chiều rất mạnh đã được quan sát thấy giữa đau, áp lực hoặc khó chịu. Xếp hạng số trung bình về đau, áp lực và khó chịu tương tự và thấp hơn đáng kể so với cấp bách ở bệnh nhân OAB (2,0 ± 2,6, 3,4 ± 2,9 và 3,4 ± 2,9, tương ứng, so với 6,1 ± 2,6). Trong OAB, mối tương quan giữa cấp bách và đau đớn, giữa cấp bách và áp lực là yếu, trong khi mối tương quan giữa cấp bách và khó chịu là vừa phải. Đau bàng quang/đau mu là triệu chứng khó chịu nhất của IC/BPS, trong khi tiểu gấp và tần suất ban ngày là những triệu chứng khó chịu nhất của OAB.

Các tác giả viết: “Những phát hiện này đã xác nhận rõ ràng ‘đau’ và ‘khẩn cấp’ là triệu chứng chính và khó chịu nhất của IC/BPS và OAB”. “Trong các nghiên cứu trong tương lai, sẽ rất hữu ích nếu kiểm tra xem liệu cảm giác khó chịu có liên quan đến ‘sợ đau’ (chỉ ra IC/BPS) hay ‘sợ rò rỉ’ (chỉ ra OAB) hay không.”

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *