Tiêm phòng COVID-19 có liên quan đến thay đổi nhỏ trong độ dài chu kỳ kinh nguyệt

Tiêm phòng COVID-19 có liên quan đến thay đổi nhỏ trong độ dài chu kỳ kinh nguyệt

THỨ NĂM, ngày 29 tháng 9 năm 2022 – Tiêm phòng COVID-19 có liên quan đến sự thay đổi nhỏ và chủ yếu là thoáng qua về độ dài chu kỳ kinh nguyệt, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 28 tháng 9 trong BMJ Y học.

Alison Edelman, MD, MPH, từ Đại học Khoa học & Sức khỏe Oregon ở Portland, và các đồng nghiệp đã thực hiện một nghiên cứu thuần tập toàn cầu về dữ liệu được thu thập khách quan cho người dùng quốc tế của ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, Natural Cycles. Dữ liệu được bao gồm cho 19.622 người từ 18 đến 45 tuổi với độ dài chu kỳ từ 24 đến 38 ngày và với dữ liệu cho ít nhất ba chu kỳ trước và một sau khi tiêm chủng (14.936 người tham gia [vaccinated group]) và với ít nhất bốn chu kỳ liên tiếp (4.686 người tham gia [unvaccinated group]).

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng so với những người không được tiêm chủng, những người đã được tiêm phòng có thời gian điều chỉnh tăng thời gian của chu kỳ vắc xin thứ nhất và thứ hai (tăng 0,71 ngày đối với liều đầu tiên; tăng 0,56 ngày đối với liều thứ hai liều lượng). Một sự khác biệt đã được điều chỉnh lớn hơn đã được thấy ở những người nhận được hai liều trong một chu kỳ (tăng 3,70 ngày). Đối với những cá nhân được tiêm một liều mỗi chu kỳ, độ dài chu kỳ tương tự như trước khi tiêm vắc xin vào một chu kỳ sau khi tiêm chủng; những người được tiêm hai liều mỗi chu kỳ có sự thay đổi 0,85 ngày so với những người không được chủng ngừa. Tiêm phòng không ảnh hưởng đến độ dài kinh nguyệt.

Các tác giả viết: “Mặc dù chúng tôi nhận thấy những thay đổi về kinh nguyệt sau khi tiêm vắc xin COVID-19, nhưng những thay đổi này là nhỏ so với những thay đổi bình thường và hết trong chu kỳ sau khi tiêm chủng, ngoại trừ ở những người đã tiêm cả hai liều trong một chu kỳ kinh nguyệt”.

Một số tác giả đã tiết lộ mối quan hệ tài chính với các ngành công nghệ dược phẩm và y tế.

Tóm tắt / Văn bản đầy đủ

© 2022 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *