Thừa cân, béo phì ở tuổi trưởng thành sớm và trung niên làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa

Thừa cân, béo phì ở tuổi trưởng thành sớm và trung niên làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa

Bởi Lori Solomon Phóng viên HealthDay>

THỨ NĂM, ngày 11 tháng 5 năm 2023 — Chỉ số khối cơ thể (BMI) thừa cân và béo phì ở tuổi trưởng thành sớm và trung niên có liên quan đến nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng (CRC) và ung thư đường tiêu hóa (GI) không phải CRC, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 10 tháng 5 năm Mở mạng JAMA.

Holli A. Loomans-Kropp, Ph.D., và Asad Umar, Ph.D., DVM, cả hai đều từ The Ohio State University ở Columbus, đã điều tra mối liên quan giữa BMI và nguy cơ ung thư đường tiêu hóa (ung thư đường tiêu hóa CRC và không phải CRC) trong số 135.161 người tham gia từ 55 đến 74 tuổi.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ số BMI thừa cân ở tuổi trưởng thành sớm (tỷ lệ rủi ro [HR], 1,23), tuổi trưởng thành trung niên (HR, 1,23) và tuổi trưởng thành sau này (HR, 1,21) cũng như chỉ số BMI béo phì ở tuổi trung niên (HR, 1,55) và tuổi trưởng thành sau này (HR, 1,39) có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc CRC. Đối với rủi ro GI tổng thể và không phải CRC GI, kết quả tương tự đã được nhìn thấy đối với mối liên hệ với BMI ở tuổi trung niên và sau tuổi trưởng thành. Nguy cơ CRC gia tăng đã được nhìn thấy đối với những người duy trì chỉ số BMI thừa cân hoặc béo phì hoặc tăng chỉ số BMI đến thừa cân hoặc béo phì ở tuổi trưởng thành sau này. Mối liên quan này không bị thay đổi đáng kể khi sử dụng aspirin ba lần trở lên mỗi tuần.

“Những phát hiện này cho thấy chỉ số BMI thừa cân và béo phì theo thời gian có thể làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa”, các tác giả viết. “Kết quả của nghiên cứu hiện tại thúc đẩy khám phá thêm về vai trò cơ học của chỉ số BMI béo phì trong quá trình sinh ung thư.”

Tóm tắt/Toàn văn

biên tập

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *