Sự thay đổi được thấy trong liều lượng thuốc tại các cuộc gặp gỡ nhi khoa trước bệnh viện

Sự khác biệt được thấy trong liều lượng thuốc tại các cuộc gặp gỡ nhi khoa trước bệnh viện

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ HAI, ngày 10 tháng 7 năm 2023 — Đối với bệnh nhi trước khi nhập viện, liều lượng dựa trên cân nặng thường thay đổi so với hướng dẫn quốc gia, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 10 tháng 7 năm khoa nhi.

Sriram Ramgopal, MD, từ Trường Y khoa Feinberg thuộc Đại học Tây Bắc ở Chicago, và Christian Martin-Gill, MD, MPH, từ Trường Y khoa Đại học Pittsburgh, đã kiểm tra hồ sơ chăm sóc bệnh nhân trước khi nhập viện cho trẻ em (<18 tuổi) từ khoảng 2.000 các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp từ năm 2020 đến năm 2021. Sai lệch về liều lượng (được xác định là ≥20 phần trăm liều lượng phù hợp với cân nặng theo hướng dẫn quốc gia) được đánh giá đối với lorazepam, diazepam và midazolam; fentanyl, hydromorphone, morphine và ketorolac; tiêm bắp epinephrine và diphenhydramine; tiêm tĩnh mạch epinephrine; và methylprednisolon.

Nhìn chung, 6,4 phần trăm trong số 990.497 ca nhi khoa đã nhận được ít nhất một loại thuốc không xông khí dung. Tổng cộng có 53,9 phần trăm liều không xông là dành cho các loại thuốc được nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sự thống nhất tổng thể với các hướng dẫn quốc gia là 42,6 trên 100 lần sử dụng trong số các cuộc gặp đã nhận được một loại thuốc nghiên cứu và có cân nặng được ghi nhận. Liều lượng phù hợp phổ biến nhất với methylprednisolone, epinephrine tiêm bắp và ketorolac (lần lượt là 75,1, 67,9 và 56,4%), trong khi tỷ lệ nhất quán thấp nhất với hướng dẫn quốc gia được ghi nhận đối với diazepam và lorazepam (lần lượt là 19,5 và 21,2%). Hầu hết các sai lệch đại diện cho việc sử dụng quá liều lượng; liều thấp nhất đối với lorazepam và morphine (tương ứng là 74,7 và 73,8%).

Các tác giả viết: “Vì những phát hiện này có thể có nhiều nguyên nhân, bao gồm sự khác biệt trong các giao thức và lỗi trong liều lượng, nên việc giải quyết những sai lệch này phải là mục tiêu cho các hoạt động nghiên cứu, cải thiện chất lượng và giáo dục trong tương lai”.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *