Sử dụng Internet thường xuyên ở tuổi trưởng thành muộn có thể bảo vệ chống lại chứng mất trí nhớ

Sử dụng Internet thường xuyên ở tuổi trưởng thành muộn có thể bảo vệ chống lại chứng mất trí nhớ

Bởi Lori Solomon Phóng viên HealthDay>

THỨ SÁU, ngày 5 tháng 5 năm 2023 — Việc thường xuyên sử dụng internet trong thời gian dài hơn ở tuổi trưởng thành muộn có liên quan đến tình trạng suy giảm nhận thức muộn, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 3 tháng 5 trên tạp chí Tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ.

Gawon Cho, từ Đại học New York ở Thành phố New York, và các đồng nghiệp đã sử dụng dữ liệu từ 18.154 người trưởng thành không mắc chứng mất trí nhớ (từ 50 đến 64,9 tuổi) tham gia Nghiên cứu về Sức khỏe và Hưu trí để kiểm tra mối liên hệ giữa thời gian mắc chứng mất trí nhớ và việc sử dụng internet cơ bản.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc sử dụng internet thường xuyên có liên quan đến khoảng một nửa nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ so với việc sử dụng không thường xuyên (tỷ lệ rủi ro do nguyên nhân cụ thể [CHR], 0,57). Khi điều chỉnh để tự lựa chọn thành mức sử dụng cơ bản (CHR, 0,54) và các dấu hiệu suy giảm nhận thức ở mức cơ bản (CHR, 0,62), mối liên hệ vẫn tồn tại. Không có sự khác biệt về rủi ro giữa người dùng thường xuyên và người dùng không thường xuyên theo trình độ học vấn, chủng tộc/sắc tộc, giới tính hoặc thế hệ. Các ước tính về số giờ sử dụng hàng ngày cho thấy mối quan hệ hình chữ U với tỷ lệ mắc chứng sa sút trí tuệ. Nguy cơ thấp nhất được ghi nhận ở những người trưởng thành có thời gian sử dụng từ 0,1 đến 2,0 giờ, mặc dù cỡ mẫu nhỏ khiến các ước tính không có ý nghĩa.

Các tác giả viết: “Việc thường xuyên sử dụng internet trong thời gian dài hơn ở tuổi trưởng thành muộn có liên quan đến tình trạng suy giảm nhận thức chậm, mặc dù cần có thêm bằng chứng về tác dụng phụ tiềm ẩn của việc sử dụng quá mức”.

Tóm tắt/Toàn văn (có thể phải đăng ký hoặc thanh toán)

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *