Số giờ làm việc cao hơn có liên quan đến các triệu chứng trầm cảm cho thực tập sinh

Số giờ làm việc cao hơn có liên quan đến các triệu chứng trầm cảm cho thực tập sinh

THỨ NĂM, ngày 27 tháng 10 năm 2022 – Đối với sinh viên thực tập, giờ làm việc cao hơn có liên quan đến các triệu chứng trầm cảm gia tăng, theo một lá thư gửi cho biên tập viên được xuất bản trong số ra ngày 20 tháng 10 của Tạp chí Y học New England.

Yu Fang, từ Trường Y Đại học Michigan ở Ann Arbor, và các đồng nghiệp đã kiểm tra mối liên hệ giữa mức giờ làm việc và sự thay đổi của các triệu chứng trầm cảm trong năm đầu tiên cư trú trong số 17.082 người tham gia từ Mẫu sức khỏe thực tập, được tuyển dụng từ tháng 4 đến tháng 6 trong 2009 đến 2020. Các triệu chứng trầm cảm được đo bằng Bảng câu hỏi sức khỏe bệnh nhân phiên bản 9 mục (PHQ-9) ở mức cơ bản trước khi bắt đầu thực tập và hàng quý trong suốt quá trình thực tập.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tổng điểm PHQ-9 trung bình của những người thực tập là 2,7 ± 3,1 điểm lúc ban đầu và số giờ làm việc trung bình là 63 ± 19 mỗi tuần. Tổng điểm PHQ-9 của thực tập sinh thường nằm trong các loại cao hơn về mức độ nghiêm trọng của bệnh trầm cảm ở mức giờ làm việc cao hơn; ở mức hơn 90 giờ làm việc mỗi tuần, 33,4 phần trăm số thực tập viên đáp ứng tiêu chí PHQ-9 về chứng trầm cảm. Sự thay đổi ước tính so với ban đầu trong điểm PHQ-9 tăng lên khi tăng mức giờ làm việc sau khi chuẩn hóa, phù hợp với mối quan hệ liều lượng – đáp ứng. Mức tăng ước tính so với ban đầu trong điểm PHQ-9 là 1,8 và 5,2 điểm cho các loại giờ làm việc trên 40 và lên đến 45 giờ và hơn 90 giờ mỗi tuần, tương ứng.

Các tác giả viết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng việc hạn chế số giờ làm việc mỗi tuần của người dân có khả năng giảm tỷ lệ trầm cảm ở những người mới vào nghề”.

Tóm tắt / Văn bản đầy đủ (có thể yêu cầu đăng ký hoặc thanh toán)

© 2022 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.