Prednisone không cải thiện kết quả thụ tinh trong ống nghiệm

Prednisone không cải thiện kết quả thụ tinh trong ống nghiệm

Bởi Lori Solomon Phóng viên HealthDay>

THỨ SÁU, ngày 5 tháng 5 năm 2023 — Trong số những bệnh nhân bị thất bại trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm, việc điều trị bằng prednisone không cải thiện tỷ lệ sinh sống so với giả dược, theo một nghiên cứu được công bố trên số ra ngày 2 tháng 5 của tạp chí Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ.

Yun Sun, MD, Ph.D., từ Đại học Jiao Tong Thượng Hải, và các đồng nghiệp đã chỉ định ngẫu nhiên những phụ nữ đủ điều kiện từ 8 trung tâm hỗ trợ sinh sản ở Trung Quốc, những người có tiền sử từ hai chu kỳ chuyển phôi không thành công trở lên cho một trong hai loại thuốc uống chứa 10 mg prednisone ( 357 bệnh nhân) hoặc giả dược (358 bệnh nhân) một lần mỗi ngày, kể từ ngày họ bắt đầu chuẩn bị nội mạc tử cung để chuyển phôi đông lạnh-rã đông trong giai đoạn đầu của thai kỳ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ sinh sống xảy ra ở 37,8% phụ nữ trong nhóm prednisone so với 38,8% phụ nữ trong nhóm giả dược (tỷ lệ tương đối, 0,97; khoảng tin cậy 95%, 0,81 đến 1,17; P = 0,78). Ở nhóm dùng prednisone, tỷ lệ sảy thai sinh hóa cao hơn (17,3 so với 9,9%; tỷ lệ tương đối, 1,75; khoảng tin cậy 95%, 1,03 đến 2,99; P = 0,04). Sinh non cũng phổ biến hơn ở nhóm dùng prednisone (11,8% so với 5,5%; tỷ lệ tương đối, 2,14; khoảng tin cậy 95%, 1,00 đến 4,58; P = 0,04). Không có sự khác biệt đáng kể quan sát được về tỷ lệ mang thai sinh hóa, thai lâm sàng, làm tổ, biến chứng sơ sinh, dị tật bẩm sinh, các tác dụng phụ khác hoặc cân nặng khi sinh trung bình giữa các nhóm.

Các tác giả viết: “Dữ liệu cho thấy việc sử dụng prednisone có thể làm tăng nguy cơ sinh non và sảy thai sinh hóa”. “Kết quả của chúng tôi thách thức giá trị của việc sử dụng prednisone trong thực hành lâm sàng để điều trị thất bại cấy ghép tái phát.”

Tóm tắt/Toàn văn (có thể phải đăng ký hoặc thanh toán)

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *