Nhân sự, mối quan tâm về an toàn liên quan đến sự kiệt sức của các bác sĩ lâm sàng tại bệnh viện

Nhân sự, mối quan tâm về an toàn liên quan đến sự kiệt sức của các bác sĩ lâm sàng tại bệnh viện

Bởi Lori Solomon Phóng viên HealthDay>

THỨ BA, ngày 11 tháng 7 năm 2023 — Gần một phần ba số bác sĩ làm việc tại bệnh viện và một nửa số y tá làm việc tại bệnh viện cho biết họ bị kiệt sức, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 7 tháng 7 năm 2023. Diễn đàn sức khỏe JAMA.

Linda H. Aiken, Ph.D., RN, từ Đại học Pennsylvania ở Philadelphia, và các đồng nghiệp đã đánh giá tình trạng sức khỏe và tỷ lệ nghỉ việc của các bác sĩ và y tá trong thực hành bệnh viện. Một cuộc khảo sát với 21.050 bác sĩ và y tá tại 60 bệnh viện Magnet của Hoa Kỳ được phân phối trên toàn quốc đã tìm cách xác định các yếu tố có thể hành động liên quan đến kết quả lâm sàng bất lợi, sự an toàn của bệnh nhân và sở thích can thiệp của bác sĩ lâm sàng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tình trạng kiệt sức cao thường xảy ra ở các bác sĩ bệnh viện (32%) và y tá (47%), trong đó tình trạng kiệt sức của y tá liên quan đến tỷ lệ thay thế của cả y tá và bác sĩ cao hơn. Bác sĩ (12%) và y tá (26%) đánh giá bệnh viện của họ không tốt về an toàn bệnh nhân; họ cho biết có quá ít y tá (lần lượt là 28 và 54%), có môi trường làm việc kém (lần lượt là 20 và 34%) và thiếu tự tin trong quản lý (lần lượt là 42 và 46%). Ít hơn một trong 10 bác sĩ lâm sàng mô tả nơi làm việc của họ là vui vẻ. Cả bác sĩ và y tá đều báo cáo rằng các biện pháp can thiệp quản lý để cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của họ hơn là các biện pháp can thiệp nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần của bác sĩ lâm sàng. Biện pháp can thiệp được đánh giá cao nhất là cải thiện đội ngũ y tá (87% y tá và 45% bác sĩ).

Các tác giả viết: “Việc nâng cao sức khỏe và sự duy trì của bác sĩ lâm sàng đòi hỏi ban quản lý phải có các hành động có chủ ý để cải thiện đội ngũ y tá, môi trường làm việc và văn hóa an toàn cho bệnh nhân”.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *