Nguy cơ gộp chung đối với giảm tiểu cầu tăng lên sau khi tiêm vắc xin ChAdOx1-S

Nguy cơ gộp chung đối với giảm tiểu cầu tăng lên sau khi tiêm vắc xin ChAdOx1-S

THỨ NĂM, ngày 27 tháng 10 năm 2022 – Nguy cơ giảm tiểu cầu tăng lên sau khi nhận vắc xin ChAdOx1-S so với BNT162b2, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 26 tháng 10 tại BMJ.

Xintong Li, từ Đại học Oxford ở Vương quốc Anh, và các đồng nghiệp đã định lượng nguy cơ so sánh huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu hoặc các biến cố huyết khối liên quan đến việc sử dụng vắc xin COVID-19 dựa trên adenovirus so với mRNA dựa trên dữ liệu sức khỏe được thu thập thường xuyên. Tổng cộng có 1.332.719 trong số 3.829.822 người nhận ChAdOx1-S liều đầu tiên được so khớp với 2.124.339 trong số 2.149.679 người nhận BNT162b2 từ Đức và Vương quốc Anh, và 762.517 trong số 772.678 người nhận Ad26.COV2.S đã khớp với 2.851.976 trong số 7.606.693 người nhận BNT162b2 ở Đức , Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Tất cả 628.164 người nhận Ad26.COV2.S của Hoa Kỳ đã khớp với 2.230.157 trong số 3.923.371 mRNA-1273 người nhận.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được 862 trường hợp giảm tiểu cầu ở những người nhận ChAdOx1-S liều đầu tiên phù hợp từ Đức và Vương quốc Anh và 520 trường hợp sau liều BNT162b2 đầu tiên. Tăng nguy cơ giảm tiểu cầu được thấy khi so sánh ChAdOx1-S với liều đầu tiên của BNT162b2 (tỷ lệ tỷ lệ xuất hiện hiệu chuẩn tổng hợp, 1,33 [95 percent confidence interval, 1.18 to 1.50] và chênh lệch tỷ lệ xuất hiện hiệu chuẩn, 1,18 [95 percent confidence interval, 0.57 to 1.8] trên 1.000 người-năm). Ngoài ra, đối với Ad26.CoV2.S so với BNT162b2, có tỷ lệ tỷ lệ xuất hiện hiệu chuẩn tổng hợp là 2,26 (khoảng tin cậy 95 phần trăm, 0,93 đến 5,52) đối với huyết khối tĩnh mạch với hội chứng giảm tiểu cầu.

Các tác giả viết: “Mặc dù hiếm gặp, những rủi ro quan sát được sau khi tiêm vắc xin dựa trên adenovirus nên được xem xét khi lập kế hoạch cho các chiến dịch tiêm chủng tiếp theo và phát triển vắc xin trong tương lai.

Một số tác giả đã tiết lộ mối quan hệ tài chính với ngành dược phẩm.

Tóm tắt / Văn bản đầy đủ

© 2022 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.