Nguy cơ biến cố bất lợi liên quan đến opioid tăng lên khi sử dụng opioid giải phóng biến đổi

Nguy cơ biến cố bất lợi liên quan đến opioid tăng lên khi sử dụng opioid giải phóng biến đổi

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ BA, ngày 11 tháng 7 năm 2023 — Đối với những bệnh nhân trải qua phẫu thuật thay khớp háng hoặc khớp gối toàn bộ, việc sử dụng opioid giải phóng biến đổi trong giai đoạn hậu phẫu cấp tính có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các tác dụng phụ liên quan đến opioid so với việc chỉ sử dụng opioid giải phóng tức thời, theo một báo cáo nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 26 tháng 6 năm Gây tê.

Shania Liu, từ Trường Dược Đại học Sydney, và các đồng nghiệp đã kiểm tra tác động của việc sử dụng opioid giải phóng biến đổi so với việc sử dụng opioid giải phóng ngay lập tức đối với tỷ lệ tác dụng phụ liên quan đến opioid ở bệnh nhân nội trú trưởng thành sau phẫu thuật thay khớp háng hoặc khớp gối toàn phần. Dữ liệu được thu thập từ ba bệnh viện đô thị đại học ở Úc cho các bệnh nhân nội trú thay khớp háng và khớp gối toàn phần được dùng thuốc giảm đau opioid để giảm đau sau phẫu thuật. Những bệnh nhân sử dụng opioid giải phóng biến đổi, có hoặc không có opioid giải phóng tức thì, được so khớp với những bệnh nhân chỉ dùng opioid giải phóng tức thời theo tỷ lệ 1:1 (347 bệnh nhân trong mỗi nhóm) bằng cách so sánh điểm số xu hướng lân cận gần nhất.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc các tác dụng phụ liên quan đến opioid nhìn chung cao hơn đối với những bệnh nhân sử dụng opioid giải phóng biến đổi so với những bệnh nhân chỉ sử dụng opioid giải phóng tức thời (tương ứng là 20,5% so với 12,7%).

Các tác giả viết: “Nghiên cứu này bổ sung thêm bằng chứng ngày càng tăng rằng opioid giải phóng biến đổi không mang lại lợi ích so với opioid giải phóng ngay lập tức và ủng hộ lời khuyên hiện có rằng nên tránh sử dụng opioid giải phóng biến đổi trong giai đoạn phẫu thuật”.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *