Lượng mua công thức dành cho trẻ sơ sinh chuyên dụng của Hoa Kỳ vượt quá nhu cầu ước tính

Lượng mua công thức dành cho trẻ sơ sinh chuyên dụng của Hoa Kỳ vượt quá nhu cầu ước tính

THỨ HAI, ngày 24 tháng 10 năm 2022 – Hoa Kỳ mua sữa bột trẻ em không gây dị ứng hoặc giảm lactose vượt quá ước tính nhu cầu y tế, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 21 tháng 9 trong Dị ứng lâm sàng & thực nghiệm.

Ông Alexander J. là sữa công thức không gây dị ứng hoặc giảm lactose. Phân tích bao gồm việc mua 216 triệu kg bột sữa công thức (tương đương 1,65 tỷ lít).

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng công thức protein đậu nành chiếm 5,1% lượng sữa công thức được mua. Tổng hàm lượng carbohydrate bao gồm 52,7% lactose, 42,3% glucose polyme và 5,0% sucrose, với 23,7% sữa công thức được mua bao gồm sucrose dưới dạng carbohydrate. Sữa công thức giảm lactose chiếm 59,0% tổng số sữa công thức đã mua. Ngay cả trong số sữa công thức “tiêu chuẩn” (protein nguyên vẹn, không pha men, sữa bò), 32,3% đã giảm lactose. Tỷ lệ mua sữa công thức ít gây dị ứng vượt quá tỷ lệ dị ứng protein sữa bò và tăng lên trong suốt thời gian nghiên cứu (từ 4,9 lên 7,6% trong tổng số sữa công thức được bán trong năm 2019).

Các tác giả viết: “Trẻ sơ sinh Hoa Kỳ tiếp xúc với lượng carbohydrate nonlactose cao không cần thiết và sữa công thức ít gây dị ứng, và điều này có thể gây ra nguy cơ sức khỏe dinh dưỡng đáng kể”.

Một tác giả nghiên cứu sở hữu Feed Baby Love, cung cấp tài nguyên giáo dục cho các bậc cha mẹ và nhà cung cấp liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh.

Tóm tắt / Văn bản đầy đủ

© 2022 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.