Liên hệ có thể tái sử dụng Tăng nguy cơ mắc bệnh viêm giác mạc do Acanthamoeba

Liên hệ có thể tái sử dụng Tăng nguy cơ mắc bệnh viêm giác mạc do Acanthamoeba

THỨ SÁU, ngày 30 tháng 9 năm 2022 – Nguy cơ đối với Acanthamoeba viêm giác mạc (AK) tăng gấp ba lần ở người dùng kính áp tròng tái sử dụng đeo hàng ngày (DW) so với người dùng kính áp tròng dùng một lần (DD) hàng ngày, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 8 tháng 8 tại Nhãn khoa.

Nicole Carnt, Tiến sĩ, từ Đại học New South Wales ở Sydney, và các đồng nghiệp đã đánh giá các yếu tố nguy cơ đối với sự phát triển của AK cho người dùng kính áp tròng DD so với người dùng ống kính tái sử dụng DW. Phân tích bao gồm 83 hộp AK và 122 điều khiển.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn, tỷ lệ chọi của AK cao hơn đối với ống kính mềm có thể tái sử dụng DW (tỷ lệ chênh [OR], 3,84) và thấu kính cứng (OR, 4,56) so với thấu kính DD. Trong số những người dùng DD, AK có liên quan đến các cuộc tái khám chuyên nghiệp ít thường xuyên hơn (OR, 10.12), tắm trong ống kính (OR, 3.29), tái sử dụng ống kính (OR, 5.41) và đeo qua đêm (OR, 3.93). Tỷ lệ phần trăm rủi ro do dân số ước tính rằng 30 đến 62 phần trăm các trường hợp có thể được ngăn ngừa bằng cách chuyển từ ống kính mềm có thể tái sử dụng sang sử dụng ống kính DD.

Đồng tác giả cho biết: “Ước tính có khoảng 300 triệu người trên toàn cầu đeo kính áp tròng, điều quan trọng là mọi người phải biết cách giảm thiểu nguy cơ phát triển bệnh viêm giác mạc”. “Bao bì kính áp tròng phải bao gồm thông tin về độ an toàn và tránh rủi ro của thấu kính, thậm chí đơn giản như nhãn dán ‘không dính nước’ trên mỗi hộp đựng, đặc biệt khi nhiều người mua ống kính của họ trực tuyến mà không nói chuyện với chuyên gia y tế.”

Tóm tắt / Văn bản đầy đủ (có thể yêu cầu đăng ký hoặc thanh toán)

© 2022 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *