Làm vườn cộng đồng cải thiện sức khỏe cho người lớn

Làm vườn cộng đồng cải thiện sức khỏe cho người lớn

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ HAI, ngày 9 tháng 1 năm 2023 — Làm vườn cộng đồng có thể cải thiện sức khỏe và giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí số tháng Giêng. Sức khỏe hành tinh Lancet.

Jill S. Litt, Ph.D., từ Đại học Colorado Boulder, và các đồng nghiệp đã tiến hành một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng liên quan đến những người trưởng thành nằm trong danh sách chờ của Vườn đô thị Denver để được làm vườn cộng đồng ở Denver và Aurora. Những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên để nhận một khu vườn cộng đồng (nhóm can thiệp; 145 người tham gia) hoặc ở lại trong danh sách chờ và không làm vườn (nhóm kiểm soát; 146 người tham gia). Chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và nhân trắc học được kiểm tra như là kết quả chính trong mùa xuân (tháng 4 đến đầu tháng 6, trước khi ngẫu nhiên hóa, mốc thời gian 1 [T1]), mùa thu (cuối tháng 8 đến tháng 10, mốc thời gian 2 [T2]) và mùa đông (tháng 1 đến tháng 3, sau can thiệp, mốc thời gian 3 [T3]).

Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy tác động đáng kể theo thời gian can thiệp đối với lượng chất xơ (chênh lệch trung bình giữa các nhóm ở mức T2 là 1,41 g mỗi ngày đối với can thiệp trừ kiểm soát) và đối với hoạt động thể chất từ ​​trung bình đến mạnh (chênh lệch trung bình giữa các nhóm, 5,80 phút /ngày). Những người tham gia trong nhóm can thiệp cho thấy mức độ căng thẳng và lo lắng nhận thức giảm nhiều hơn giữa T1 và T2 so với những người trong nhóm đối chứng.

Các tác giả viết: “Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát này củng cố bằng chứng cho việc làm vườn cộng đồng như một biện pháp can thiệp xã hội toàn diện dựa trên thiên nhiên, đa thành phần, có thể cải thiện một số hành vi sức khỏe và giảm căng thẳng và lo lắng nhận thức được trong cộng đồng dân cư đô thị đa dạng”.

Một số tác giả tiết lộ mối quan hệ tài chính để kết nối đổi mới sức khỏe.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.