Kinh nghiệm chăm sóc tồi tệ hơn được báo cáo tại các nhà tế bần vì lợi nhuận

Kinh nghiệm chăm sóc tồi tệ hơn được báo cáo tại các nhà tế bần vì lợi nhuận

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ BA, ngày 28 tháng 2 năm 2023 — Những người chăm sóc bệnh nhân được chăm sóc tại nhà tế bần báo cáo những trải nghiệm chăm sóc tồi tệ hơn tại các nhà tế bần vì lợi nhuận, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 27 tháng 2 năm 2023 Nội y JAMA.

Rebecca Anhang Price, Ph.D., từ RAND Corporation ở Arlington, Virginia và các đồng nghiệp đã kiểm tra xem liệu sự khác biệt về tình trạng lợi nhuận có liên quan đến báo cáo của những người chăm sóc gia đình về trải nghiệm chăm sóc cuối đời hay không bằng cách sử dụng dữ liệu từ Đánh giá của người tiêu dùng về Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và Khảo sát hệ thống chăm sóc cuối đời cho 653.208 người được hỏi về người chăm sóc. Tổng cộng có 906 nhà tế bần phi lợi nhuận và 1.761 nhà tế bần vì lợi nhuận được đưa vào, có thời gian hoạt động trung bình lần lượt là 25,7 và 13,8 năm.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đối với tất cả các biện pháp, những người chăm sóc gia đình đã báo cáo những trải nghiệm chăm sóc tồi tệ hơn tại các cơ sở chăm sóc vì lợi nhuận so với các cơ sở chăm sóc cuối đời phi lợi nhuận. Sau khi điều chỉnh các đặc điểm của nhà tế bần, sự khác biệt đáng kể về hiệu suất trung bình của nhà tế bần theo tình trạng lợi nhuận vẫn còn. Hiệu suất của các cơ sở chăm sóc cuối đời vì lợi nhuận rất đa dạng, với 31,1 và 21,9% số cơ sở chăm sóc cuối đời vì lợi nhuận lần lượt đạt điểm dưới 3 điểm trở lên và điểm hiệu suất trung bình trên toàn quốc từ 3 điểm trở lên. Ngược lại, trong số các cơ sở chăm sóc cuối đời phi lợi nhuận, 12,5% và 33,7% lần lượt đạt điểm dưới 3 điểm trở lên và trên mức trung bình 3 điểm trở lên.

Các tác giả viết: “Trong bối cảnh chăm sóc cuối đời, dịch vụ chăm sóc chất lượng kém có liên quan đến nỗi đau gia đình phức tạp và việc điều chỉnh tang chế kém hơn, vì vậy khoảng cách về chất lượng này, kết hợp với sự thống trị ngày càng tăng của các cơ sở chăm sóc cuối đời vì lợi nhuận, là mối quan tâm đặc biệt”.

Tóm tắt/Toàn văn (có thể phải đăng ký hoặc thanh toán)

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *