Kích hoạt hệ thống phản hồi tình nguyện có lợi cho OHCA

Kích hoạt hệ thống phản hồi tình nguyện có lợi cho OHCA

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ BA, ngày 11 tháng 7 năm 2023 — Việc kích hoạt hệ thống ứng phó tình nguyện có liên quan đến kết quả cải thiện trong các trường hợp ngừng tim ngoài bệnh viện (OHCA), theo một nghiên cứu đăng trên số ra ngày 18 tháng 7 của tạp chí Tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ.

Martin Jonsson, Ph.D., từ Viện Karolinska ở Stockholm, và các đồng nghiệp đã tiến hành phân tích quan sát hồi cứu để kiểm tra xem việc kích hoạt hệ thống ứng phó tình nguyện với OHCA có liên quan đến tỷ lệ hồi sức tim phổi (CPR), khử rung tim và khử rung tim của người ngoài cuộc cao hơn hay không sống sót 30 ngày. Các trường hợp OHCA từ năm 2015 đến 2019 từ năm địa điểm ở Châu Âu có hệ thống phản hồi tình nguyện đã được đưa vào. Để đáp ứng với OHCA, các hệ thống đã được kích hoạt bởi người điều phối tại các trung tâm liên lạc y tế khẩn cấp ở tất cả các địa điểm. Các trường hợp tiếp xúc, có kích hoạt hệ thống, được so sánh với các trường hợp không tiếp xúc, không kích hoạt hệ thống (lần lượt là 4.696 và 4.857 trường hợp).

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ rủi ro gộp lần lượt là 1,30, 1,89 và 1,22 đối với CPR của người ngoài cuộc, khử rung tim của người ngoài cuộc và tỷ lệ sống sót sau 30 ngày, liên quan đến việc kích hoạt hệ thống phản hồi tình nguyện.

Các tác giả viết: “Việc kích hoạt hệ thống phản hồi tình nguyện trong các trường hợp OHCA có liên quan đến khả năng CPR của người ngoài cuộc cao hơn, khử rung tim của người ngoài cuộc và khả năng sống sót sau 30 ngày, so với việc không kích hoạt hệ thống”. “Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát là cần thiết để xác định đầy đủ tác động nhân quả của các hệ thống phản hồi tình nguyện.”

Một số tác giả là cổ đông gián tiếp trong công ty điều hành hệ thống phản hồi tình nguyện ở Thụy Điển và Đan Mạch.

Tóm tắt/Toàn văn (có thể phải đăng ký hoặc thanh toán)

Biên tập (đăng ký hoặc thanh toán có thể được yêu cầu)

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *