Khuẩn lạc mũi với vi khuẩn tụ cầu có liên quan đến viêm da do bức xạ cấp tính

Khuẩn lạc mũi với vi khuẩn tụ cầu có liên quan đến viêm da do bức xạ cấp tính

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ SÁU, NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2023 — SỐNG MŨI Staphylococcus aureus (SA) trước khi xạ trị (RT) có liên quan đến mức độ nghiêm trọng của viêm da do bức xạ cấp tính (ARD) và quá trình khử vi khuẩn (BD) có hiệu quả trong điều trị dự phòng ARD, theo hai nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 4 tháng 5 trên tạp chí Ung thư JAMA.

Yana Kost, từ Đại học Y khoa Albert Einstein ở Bronx, New York, và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu thuần tập tiến cứu để kiểm tra xem sự xâm lấn mũi của SA trước khi xạ trị có liên quan đến mức độ nghiêm trọng của ARD ở bệnh nhân ung thư vú hoặc ung thư đầu và cổ hay không. Dữ liệu được bao gồm cho 76 bệnh nhân, tất cả đều phát triển ARD: 61,8, 28,9 và 9,2% lần lượt có độ 1, 2 và 3. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những bệnh nhân phát triển ARD cấp độ 2 trở lên so với cấp độ 1 có tỷ lệ nhiễm khuẩn SA mũi cơ bản cao hơn (34,5 so với 12,8%).

Trong một nghiên cứu thứ hai, Kost và các đồng nghiệp đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên giai đoạn 2/3 liên quan đến bệnh nhân ung thư vú hoặc ung thư đầu và cổ (lần lượt là 75 và 2) nhận RT với mục đích chữa bệnh. Những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên để nhận BD hoặc tiêu chuẩn chăm sóc (lần lượt là 39 và 38 bệnh nhân). Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng không có bệnh nhân nào được điều trị bằng BD và 23,7% được điều trị theo tiêu chuẩn chăm sóc đã phát triển ARD cấp độ 2 trở lên với tình trạng bong vảy ẩm. Kết quả tương tự đối với 75 bệnh nhân bị ung thư vú (không có bệnh nhân nào và 21,6% tương ứng). Điểm ARD trung bình thấp hơn đáng kể đối với bệnh nhân được điều trị bằng BD so với tiêu chuẩn chăm sóc (1,2 so với 1,6).

Các tác giả viết: “Kết quả của thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên này cho thấy rằng BD có hiệu quả trong điều trị dự phòng ARD, đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư vú và hỗ trợ điều tra thêm về BD trong điều trị dự phòng ARD”.

Hai tác giả tiết lộ mối quan hệ tài chính với ngành công nghiệp dược phẩm.

Tóm tắt/Toàn văn 1 (có thể phải đăng ký hoặc thanh toán)

Tóm tắt/Toàn văn 2 (có thể phải đăng ký hoặc thanh toán)

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *