Không chấp nhận khuyến nghị Statin phổ biến, đặc biệt là đối với phụ nữ

Không chấp nhận khuyến nghị Statin phổ biến, đặc biệt là đối với phụ nữ

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ BA, ngày 28 tháng 2 năm 2023 — Đối với những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao, việc không chấp nhận khuyến nghị điều trị bằng statin là phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 Mở mạng JAMA.

C. Justin Brown, Pharm.D., từ Bệnh viện Brigham and Women’s ở Boston, và các đồng nghiệp đã kiểm tra sự chênh lệch giới tính trong việc không chấp nhận điều trị bằng statin trong một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu liên quan đến những bệnh nhân chưa từng dùng statin mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch, tiểu đường hoặc lipoprotein tỷ trọng thấp mức cholesterol (LDL) từ 190 mg/dL trở lên được điều trị trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 21,9% trong số 24.212 bệnh nhân nghiên cứu (50,8% phụ nữ) không chấp nhận khuyến nghị ban đầu về liệu pháp statin. Không chấp nhận phổ biến hơn ở phụ nữ so với nam giới (24,1 so với 19,7%) và cao tương tự ở tất cả các phân nhóm được phân tầng theo bệnh đi kèm. Giới tính nữ có liên quan đến tỷ lệ chấp nhận điều trị bằng statin thấp hơn trong một phân tích đa biến (tỷ lệ chênh lệch, 0,82). Mức cholesterol LDL dưới 100 mg/dL đã đạt được trong khoảng thời gian trung bình là 1,5 so với 4,4 năm bởi những người chấp nhận so với không chấp nhận khuyến nghị điều trị bằng statin. Việc không chấp nhận điều trị bằng statin có liên quan đến thời gian dài hơn để đạt được mức cholesterol LDL dưới 100 mg/dL trong một phân tích đa biến được điều chỉnh theo các đặc điểm nhân khẩu học và bệnh đi kèm (tỷ số nguy cơ, 0,57).

Các tác giả viết: “Cần nghiên cứu thêm để xác định lý do tại sao bệnh nhân không chấp nhận các khuyến nghị điều trị bằng statin và lý do tỷ lệ cao hơn của hiện tượng lâm sàng quan trọng này ở phụ nữ”.

Hai tác giả tiết lộ mối quan hệ tài chính với ngành công nghiệp dược phẩm sinh học.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *