Hầu hết người lớn ở Hoa Kỳ mắc bệnh đái tháo đường típ 2 đáp ứng các tiêu chí cho GLP-RA, SGLT2is

Hầu hết người trưởng thành ở Hoa Kỳ mắc bệnh đái tháo đường típ 2 đáp ứng các tiêu chí cho GLP-RA, SGLT2is

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ BA, ngày 28 tháng 2 năm 2023 — Hầu hết người trưởng thành ở Hoa Kỳ mắc bệnh tiểu đường loại 2 (T2D) đều đáp ứng các tiêu chí được khuyến nghị để sử dụng chất chủ vận thụ thể glucagon-like peptide-1 (GLP-1 RAs) và chất ức chế đồng vận chuyển natri-glucose-2 (SGLT2is) , nhưng ít hơn 10 phần trăm sử dụng một trong số chúng, theo một bức thư nghiên cứu được xuất bản trực tuyến vào ngày 28 tháng 2 trên tạp chí Biên niên sử nội khoa.

Shichao Tang, Ph.D., từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ở Atlanta, và các đồng nghiệp đã sử dụng dữ liệu đại diện trên toàn quốc từ Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia để kiểm tra số lượng và tỷ lệ người mắc bệnh T2D đáp ứng các tiêu chí được khuyến nghị cho và đang sử dụng GLP-1 RAs và SGLT2is. Dữ liệu được bao gồm cho 1.330 người lớn mắc bệnh T2D và thông tin đầy đủ.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng 22,4 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ được chẩn đoán mắc bệnh T2D (82,3%) mỗi năm sẽ đáp ứng các tiêu chí được khuyến nghị để sử dụng GLP-RA và SGLT2is. Hầu hết những người thụ hưởng Medicare sẽ được khuyến nghị sử dụng các loại thuốc này. Trong số những người đáp ứng các tiêu chí, 3,7, 5,3 và 9,1% lần lượt sử dụng GLP-RA, SGLT2is và một trong hai tiêu chí đó.

“Hơn 80 phần trăm người trưởng thành Hoa Kỳ và gần như tất cả những người thụ hưởng Medicare mắc bệnh T2D sẽ đáp ứng các tiêu chí để sử dụng GLP-1 RAs hoặc SGLT2is dựa trên các khuyến nghị từ Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ và Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh tiểu đường Châu Âu,” các tác giả viết . “Tuy nhiên, với giá thuốc hiện tại, việc sử dụng hai loại thuốc mới này làm thuốc đầu tay cho tất cả bệnh nhân mắc T2D đủ điều kiện có thể không hiệu quả về mặt chi phí.”

Tóm tắt/Toàn văn (có thể phải đăng ký hoặc thanh toán)

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *