ED liên quan đến tấn công tình dục viếng thăm ở Hoa Kỳ từ năm 2006 đến 2019

ED liên quan đến tấn công tình dục viếng thăm ở Hoa Kỳ từ năm 2006 đến 2019

THỨ SÁU, ngày 21 tháng 10 năm 2022 – Số nạn nhân bị tấn công tình dục (SA) gia tăng tìm kiếm sự chăm sóc tại khoa cấp cứu (ED) từ năm 2006 đến năm 2019 nhưng tỷ lệ nhập viện cho những lần khám này lại giảm, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 20 tháng 10. Trong Mạng JAMA mở.

Emily L. Vogt, từ Đại học Michigan ở Ann Arbor, và các đồng nghiệp đã định lượng việc sử dụng ED và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc ED cho những người trưởng thành sống sót sau SA từ năm 2006 đến năm 2019. Dữ liệu được bao gồm từ Mẫu của Bộ Cấp cứu Toàn quốc, bao gồm hơn 35,8 triệu quan sát các chuyến thăm ED của Hoa Kỳ từ 989 bệnh viện.

Từ năm 2006 đến 2019, dữ liệu từ 120 đến 143 triệu lượt khám ED có trọng số đã được báo cáo hàng năm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng số lượt truy cập ED liên quan đến SA tăng từ 3.607 lượt vào năm 2006 lên 55.296 lượt vào năm 2019 (> 1.533,0%); tỷ lệ nhập học cho những lần thăm khám này đồng thời giảm từ 12,6% xuống 4,3%. Khả năng trình diện với ED sau SA đã tăng lên đối với các cá nhân nữ, trẻ hơn và thu nhập thấp hơn. Tỷ lệ nhập viện cao hơn ở những bệnh nhân lớn tuổi và được bảo hiểm Medicaid. Tỷ lệ lượt truy cập ED cho SA cao hơn báo cáo thực thi pháp luật.

“Các chuyên gia y tế trong ED và các cơ sở chăm sóc nội trú và ngoại trú phải xem xét các mô hình sử dụng và quần thể người sống sót được trình bày ở đây để hiểu rõ hơn về chăm sóc y tế khẩn cấp tìm kiếm SA”, tác giả viết. “Mặc dù tìm kiếm trợ giúp y tế chỉ là một phần của bức tranh rộng lớn hơn về SA ở Hoa Kỳ, chúng tôi với tư cách là các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm hỗ trợ những người sống sót tìm kiếm sự chăm sóc để ngăn ngừa những di chứng không cần thiết về thể chất hoặc cảm xúc.”

Một tác giả tiết lộ mối quan hệ với ngành bảo hiểm y tế; một giây nhận được phí từ các công ty dược phẩm.

Tóm tắt / Văn bản đầy đủ

Biên tập

© 2022 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.