Điểm số Child-Turcotte-Pugh đã sửa đổi thể hiện tốt trong bệnh xơ gan mất bù

Điểm số Child-Turcotte-Pugh đã sửa đổi thể hiện tốt trong bệnh xơ gan mất bù

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ SÁU, ngày 5 tháng 5 năm 2023 — Điểm số Child-Turcotte-Pugh (aCTP) được sửa đổi dựa trên amoniac huyết tương (Amm) thay thế bệnh não gan (HE) giúp cải thiện khả năng phân biệt và đánh giá khả năng sống sót không cần cấy ghép ở bệnh nhân xơ gan mất bù, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 28 tháng 4 năm QJM.

Xixuan Wang, từ Bệnh viện Tháp Trống trực thuộc Trường Y Đại học Nam Kinh, Trung Quốc, và các đồng nghiệp đã kiểm tra sự phân biệt và hiệu chuẩn của một mô hình tiên lượng mới dựa trên Amm thay thế HE trong điểm số CTP cho bệnh nhân xơ gan. Mô hình mới dựa trên giá trị ngưỡng của Amm-giới hạn trên của mức bình thường (ULN) trong một đoàn hệ quan sát gồm 554 bệnh nhân bị xơ gan ổn định về mặt lâm sàng từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 7 năm 2019. Mô hình đã được xác thực bên ngoài bằng cách sử dụng dữ liệu triển vọng từ 185 bệnh nhân mắc bệnh gan xơ gan.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy khả năng tử vong tăng gấp đôi với mỗi lần tăng 1 điểm Amm-ULN (tỷ lệ nguy hiểm, 2,06). Amm-ULN <1,0 được cho điểm 1, 1,0 đến <1,4 được cho điểm 2 và ≥1,4 được cho điểm 3 trong điểm aCTP. Sự khác biệt đáng kể đã được nhìn thấy trong các đường cong sinh tồn giữa ba loại aCTP. Sự thống nhất tốt hơn giữa các sự kiện được dự đoán và quan sát được thấy trong các nhóm thuần tập xác thực điểm số aCTP so với điểm số CTP (số liệu thống kê C, tương ứng là 0,75 và 0,69). Điểm số aCTP có thể dự đoán tình trạng mất bù cấp tính và suy gan cấp tính trên nền mãn tính với thống kê C lần lượt là 0,76 và 0,81.

Các tác giả viết: “Điểm aCTP được tạo ra giúp cải thiện khả năng phân biệt và hiệu chỉnh điểm CTP bằng cách cho điểm chỉ số amoniac trong huyết tương”. “Tuy nhiên, cần xác nhận thêm về một đoàn hệ tương lai đa trung tâm.”

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *