Đái Tháo Đường Tuýp 1 Ở Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên Gia Tăng Trong Đại Dịch

Đái Tháo Đường Tuýp 1 Ở Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên Gia Tăng Trong Đại Dịch

Bởi Lori Solomon Phóng viên HealthDay>

THỨ TƯ, ngày 12 tháng 7 năm 2023 — Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 1 ở trẻ em và thanh thiếu niên đã tăng lên sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, theo một đánh giá được công bố trực tuyến vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Mở mạng JAMA.

Daniel D’Souza, từ Viện nghiên cứu SickKids ở Toronto, và các đồng nghiệp đã tiến hành đánh giá tài liệu có hệ thống và phân tích tổng hợp để so sánh tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở trẻ em trong và trước đại dịch COVID-19 (ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 28 tháng 3 , 2023).

Dựa trên 42 nghiên cứu (102.984 thanh niên), các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đối với bệnh tiểu đường loại 1, tỷ lệ mắc bệnh cao hơn trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch so với giai đoạn trước đại dịch (17 nghiên cứu [38,149 youths]; tỷ lệ tỷ lệ mới mắc, 1,14). So với thời kỳ trước đại dịch, đã có sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường trong các tháng từ 13 đến 24 của đại dịch (tỷ lệ tỷ lệ mắc, 1,27). Trong khi 10 nghiên cứu (23,8 phần trăm) báo cáo các trường hợp mắc bệnh tiểu đường loại 2 trong cả hai giai đoạn, những nghiên cứu này không báo cáo tỷ lệ mắc bệnh, vì vậy kết quả không được gộp lại. Trong số 15 nghiên cứu (35,7 phần trăm) báo cáo tỷ lệ nhiễm toan ceton do tiểu đường, tỷ lệ này cao hơn trong thời kỳ đại dịch so với trước đại dịch (tỷ lệ tỷ lệ mới mắc là 1,26).

Các tác giả viết: “Những phát hiện cho thấy sự cần thiết phải làm sáng tỏ các cơ chế tiềm ẩn có thể có để giải thích những thay đổi theo thời gian và tăng nguồn lực cũng như hỗ trợ cho số lượng trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh tiểu đường ngày càng tăng”.

Một tác giả tiết lộ việc nhận phí diễn thuyết từ Dexcom.

Tóm tắt/Toàn văn

biên tập

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *