Đặc điểm của Thương tích Khác nhau đối với Người vô gia cư, Người có nhà ở

Đặc điểm của Thương tích Khác nhau đối với Người vô gia cư, Người có nhà ở

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ HAI, ngày 10 tháng 7 năm 2023 — Các đặc điểm của chấn thương khác nhau đối với những người vô gia cư (PEH) và họ đã tăng tỷ lệ nhập viện, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 29 tháng 6 trên tạp chí Mở mạng JAMA.

Casey M. Silver, MD, từ Trường Y khoa Feinberg thuộc Đại học Tây Bắc ở Chicago, và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu đoàn hệ quan sát hồi cứu liên quan đến những người tham gia Chương trình Cải thiện Chất lượng Chấn thương của Đại học Phẫu thuật Hoa Kỳ năm 2017 đến 2018 để kiểm tra xem liệu có sự khác biệt trong cơ chế chấn thương hay không giữa PEH và bệnh nhân chấn thương trong nhà.

Dữ liệu được bao gồm cho 1.738.992 bệnh nhân đến khám tại 790 bệnh viện với chấn thương, trong đó lần lượt là 0,7 và 99,3% là bệnh nhân PEH và bệnh nhân nội trú. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng PEH trẻ hơn so với bệnh nhân nằm viện (tuổi trung bình, 45,2 so với 53,7 tuổi) và thường là nam giới hơn (84,3 so với 58,9%) và họ có tỷ lệ mắc bệnh đi kèm hành vi cao hơn (23,5 so với 11,1%). Các kiểu chấn thương khác nhau do PEH gây ra so với bệnh nhân nằm viện, bao gồm tỷ lệ chấn thương do bị tấn công cao hơn (36,0 so với 9,6%), chấn thương do va chạm của người đi bộ (15,4 so với 3,2%) và chấn thương đầu (65,6 so với 49,3%). So với những bệnh nhân được điều trị nội trú, PEH có tỷ lệ nhập viện được điều chỉnh tăng lên khi phân tích đa biến (tỷ lệ chênh lệch được điều chỉnh, 1,33). Khi so sánh phân nhóm của PEH với bệnh nhân có thu nhập thấp, mối liên hệ với nhập viện vẫn tồn tại (tỷ lệ chênh lệch được điều chỉnh, 1,10).

Các tác giả viết: “Những phát hiện này nhấn mạnh các cơ hội tiềm năng cho các sáng kiến ​​​​lập trình chính sách và xã hội để cải thiện việc chăm sóc và sử dụng bệnh viện cho PEH bị thương”.

Một tác giả đã tiết lộ mối quan hệ với Amae Health.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *