Chích ngừa Cúm, COVID-19 Bao phủ Cao trong Nhân viên Chăm sóc Sức khỏe

Chích ngừa Cúm, COVID-19 Bao phủ Cao trong Nhân viên Chăm sóc Sức khỏe

THỨ HAI, ngày 24 tháng 10 năm 2022 – Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Cúm và COVID-19 nói chung là cao trong các nhân viên y tế (HCP), với tỷ lệ tiêm chủng cao hơn trong số HCP đã báo cáo các yêu cầu tiêm chủng của người sử dụng lao động, theo nghiên cứu được công bố trên số ra ngày 21 tháng 10 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ Báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tử vong.

Hilda Razzaghi, Tiến sĩ, từ CDC ở Atlanta, và các đồng nghiệp đã khảo sát 3.618 HCP của Hoa Kỳ để ước tính mức độ bao phủ bệnh cúm trong mùa cúm 2021-2022 và nhận được loạt vắc xin COVID-19 chính và liều tăng cường.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong suốt mùa giải từ 2021 đến 2022, tỷ lệ tiêm phòng cúm là 79,9%. Nhìn chung, 87,3% HCP báo cáo đã hoàn thành đợt tiêm chủng COVID-19 chính; trong số này, 67,1% đã được tiêm liều tăng cường. Mức độ bao phủ tiêm chủng liều tăng cường thấp nhất là cúm, COVID-19 và COVID-19 đã được thấy ở các trợ lý và phụ tá, những người làm việc trong các cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc chăm sóc sức khỏe tại nhà, và những người mà chủ lao động không khuyến cáo hoặc không yêu cầu tiêm chủng. HCP đã báo cáo các yêu cầu tiêm chủng của người sử dụng lao động có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn đối với cả ba biện pháp vắc-xin, dao động từ 95,8 đến 97,3% đối với bệnh cúm, 90,2 đến 95,1% đối với dòng chính COVID-19 và 76,4 đến 87,8% đối với liều tăng cường COVID-19.

Các tác giả viết: “Các cơ sở làm việc đã thực hiện thành công các yêu cầu đối với tiêm chủng COVID-19 chính có thể xem xét các yêu cầu tương tự đối với liều tăng cường COVID-19 để khôi phục khả năng bảo vệ đối với HCP đã giảm kể từ lần tiêm chủng trước của họ”.

Tóm tắt / Văn bản đầy đủ

© 2022 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.