Chi phí kinh tế toàn cầu do ung thư ước tính là 25,2 nghìn tỷ đô la từ năm 2020 đến năm 2050

Chi phí kinh tế toàn cầu do ung thư ước tính là 25,2 nghìn tỷ đô la từ năm 2020 đến năm 2050

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ SÁU, ngày 24 tháng 2 năm 2023 — Chi phí kinh tế toàn cầu ước tính cho bệnh ung thư được dự đoán là 25,2 nghìn tỷ đô la từ năm 2020 đến năm 2050, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 23 tháng 2 năm 2023. Ung thư JAMA.

Simiao Chen, Sc.D., từ Viện Y tế Toàn cầu Heidelberg ở Đức, và các đồng nghiệp đã ước tính và dự đoán chi phí kinh tế của 29 bệnh ung thư ở 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trong mô hình phân tích quyết định kết hợp phản hồi kinh tế.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng từ năm 2020 đến năm 2050, chi phí kinh tế toàn cầu ước tính cho bệnh ung thư là 25,2 nghìn tỷ đô la quốc tế (theo giá cố định năm 2017), tương đương với mức thuế 0,55% hàng năm đối với tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Ung thư khí quản, phế quản, phổi; ung thư ruột kết và trực tràng; ung thư vú; Ung thư gan; và bệnh bạch cầu là 5 bệnh ung thư có chi phí kinh tế cao nhất (lần lượt là 15,4, 10,9, 7,7, 6,5 và 6,3%). Về mặt tuyệt đối, chi phí kinh tế lớn nhất cho bệnh ung thư mà Trung Quốc và Hoa Kỳ phải đối mặt, lần lượt chiếm 24,1 và 20,8% tổng gánh nặng toàn cầu. Nhìn chung, 75,1% ca tử vong do ung thư xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, nhưng tỷ lệ chi phí kinh tế của các ca này là 49,5%. So với các quốc gia có thu nhập thấp, các quốc gia có thu nhập cao có sự đóng góp tương đối lớn hơn của chi phí điều trị vào tổng chi phí kinh tế của bệnh ung thư.

Các tác giả viết: “Chi phí kinh tế và gánh nặng sức khỏe của bệnh ung thư được phân bổ không đồng đều giữa các loại ung thư và giữa các quốc gia”.

Tóm tắt/Toàn văn

Biên tập (đăng ký hoặc thanh toán có thể được yêu cầu)

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *