Các phương pháp điều trị so với bệnh đa xơ cứng khởi phát ở trẻ em

Các phương pháp điều trị so với bệnh đa xơ cứng khởi phát ở trẻ em

THỨ NĂM, ngày 6 tháng 10 năm 2022 – Nhiều bệnh nhân mắc bệnh đa xơ cứng khởi phát ở trẻ em (POMS) không có tổn thương tăng âm T2 (N hoặc NE) mới hoặc mới phát triển với dimethyl fumarate (DMF) so với interferon β-1a (IFNβ-1a ) điều trị và tỷ lệ tái phát hàng năm thấp hơn với DMF, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 28 tháng 9 trong Mạng JAMA mở.

Patrick Vermersch, MD, Ph.D., từ Trung tâm Hospitalier Universitaire de Lille ở Pháp, và các đồng nghiệp đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên nhãn mở, có kiểm soát tích cực liên quan đến bệnh nhân POMS từ 10 đến <18 tuổi. Tổng cộng 150 bệnh nhân mắc POMS được phân ngẫu nhiên vào DMF hoặc IFNβ-1a (tương ứng là 78 ​​và 72 cá nhân).

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số 103 người hoàn thành thử nghiệm, tỷ lệ bệnh nhân không có tổn thương tăng âm N hoặc NE T2 ở tuần 96 lần lượt là 16,1 và 4,9% đối với DMF và IFNβ-1a; trong một phân tích độ nhạy giữa dân số có ý định điều trị, tỷ lệ tương ứng là 12,8 và 2,8 phần trăm. Tỷ lệ ước tính của bệnh nhân không tái phát lần lượt là 66,2 và 52,3% đối với DMF và IFNβ-1a vào tuần 96. Tỷ lệ tái phát hàng năm được điều chỉnh lần lượt là 0,24 và 0,53 đối với DMF và IFNβ-1a vào tuần 96; tỷ lệ tỷ lệ là 0,46 đối với DMF so với IFNβ-1a.

Các tác giả viết: “Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên CONNECT phát hiện ra rằng DMF dẫn đến những cải thiện có ý nghĩa về kết quả X quang và lâm sàng ở bệnh nhân POMS, với sự cân bằng tích cực giữa lợi ích và nguy cơ”.

Một số tác giả đã tiết lộ mối quan hệ tài chính với các công ty dược phẩm sinh học, bao gồm Biogen, công ty sản xuất dimethyl fumarate và tài trợ cho thử nghiệm.

Tóm tắt / Văn bản đầy đủ

Biên tập

© 2022 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *