Các mô hình AI có độ chính xác cao hơn để ước tính tuổi thai

Các mô hình AI có độ chính xác cao hơn để ước tính tuổi thai

THỨ TƯ, ngày 4 tháng 1 năm 2023 — Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên hình ảnh siêu âm mặt phẳng tiêu chuẩn và video siêu âm trực tiếp có độ chính xác cao hơn để ước tính tuổi thai so với các phép đo sinh trắc học thai nhi thủ công, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 4 tháng 1. Trong Mở mạng JAMA.

Chace Lee, từ Google Health ở Palo Alto, California và các đồng nghiệp đã sử dụng AI để diễn giải các hình ảnh siêu âm mặt phẳng tiêu chuẩn và các video siêu âm trực tiếp để cải thiện ước tính tuổi thai. Ba mô hình AI đã được phát triển và xác thực: một mô hình hình ảnh sử dụng hình ảnh mặt phẳng tiêu chuẩn, một mô hình video sử dụng các video bay tới và một mô hình tập hợp kết hợp các mô hình hình ảnh và video. Việc đào tạo và đánh giá các mô hình được tiến hành dựa trên dữ liệu từ đoàn hệ Sáng kiến ​​học máy về tuổi thai nhi. Dữ liệu được tính toán cho một nhóm thử nghiệm gồm 404 người tham gia.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tất cả các mô hình đều vượt trội về mặt thống kê so với các ước tính tuổi thai dựa trên sinh trắc học tiêu chuẩn của thai nhi bắt nguồn từ các hình ảnh do chuyên gia siêu âm chụp. Sai số tuyệt đối trung bình thấp nhất được thấy đối với mô hình quần thể so với sinh trắc học thai nhi tiêu chuẩn lâm sàng (chênh lệch trung bình -1,51 ngày). Trên những bào thai được dự đoán là nhỏ so với tuổi thai, cả ba mô hình đều vượt trội so với sinh trắc học tiêu chuẩn với biên độ đáng kể hơn.

Các tác giả viết: “Vì các mô hình của chúng tôi được xây dựng dựa trên dữ liệu được thu thập trong quá trình kiểm tra siêu âm thai nhi định kỳ nên chúng có khả năng được tích hợp liền mạch vào quy trình lâm sàng thông thường”.

Một số tác giả đã tiết lộ mối quan hệ tài chính với Google, công ty đã tài trợ một phần cho nghiên cứu. Một tác giả đã tiết lộ mối quan hệ với Alphabet.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.