Bupivacain trong phẫu thuật liposomal có lợi sau khi hợp nhất cột sống trong chứng vẹo cột sống

Bupivacain trong phẫu thuật liposomal có lợi sau khi hợp nhất cột sống trong chứng vẹo cột sống

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ SÁU, ngày 12 tháng 5 năm 2023 — Đối với bệnh nhân mắc chứng vẹo cột sống vô căn (AIS) ở tuổi vị thành niên trải qua quá trình hợp nhất cột sống phía sau (PSF), sự xâm nhập bupivacain liposomal (LB) trong phẫu thuật có liên quan đến tổng mức tiêu thụ opioid thấp hơn và thời gian nằm viện ngắn hơn (LOS), theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 1 tháng 5 năm Xương sống.

Stuart Changoor, MD, từ Trung tâm Y tế Đại học St. Joseph ở Paterson, New Jersey, và các đồng nghiệp đã phân tích mức tiêu thụ opioid qua đường uống và đường tĩnh mạch sau phẫu thuật, khoảng cách di chuyển, cơn đau, buồn nôn/nôn, lượng diazepam và LOS để đánh giá tác động của thâm nhiễm LB qua đường tĩnh mạch về quản lý đau sau phẫu thuật ở bệnh nhân AIS trong đoàn hệ hồi cứu. Dữ liệu được bao gồm cho 119 bệnh nhân liên tiếp mắc AIS đã trải qua PSF. Bệnh nhân được phân loại thành những người nhận LB dưới dạng phong bế cột sống cơ dựng ngoài phác đồ kiểm soát đau sau phẫu thuật tiêu chuẩn (nhóm A) và những người chỉ nhận được phác đồ kiểm soát đau sau phẫu thuật tiêu chuẩn (nhóm B).

Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy tổng mức tiêu thụ opioid thấp hơn đáng kể ở nhóm A so với nhóm B (44,5 so với 70,2 mg). Nhóm A sử dụng morphine thấp hơn vào ngày hậu phẫu (POD) 0 và sử dụng oxycodone thấp hơn ở POD 1 và 2. Nhóm A cũng có tỷ lệ bệnh nhân chỉ sử dụng opioid đường uống cao hơn (81 so với 41%). Bảy mươi chín phần trăm bệnh nhân cần dùng opioid tiêm tĩnh mạch đã không nhận được LB. Nhiều bệnh nhân LB được xuất viện hơn đáng kể vào POD 2 (55 so với 27 phần trăm); LOS ngắn hơn đã được nhìn thấy cho nhóm A. Sau phẫu thuật, nhóm A di chuyển xa hơn. Điểm đau, nhu cầu diazepam và buồn nôn/nôn không khác nhau giữa các nhóm.

Các tác giả viết: “Việc sử dụng phương pháp tiếp cận đa phương thức để kiểm soát cơn đau bao gồm LB có hiệu quả trong việc hạn chế và tránh opioid đồng thời cải thiện khả năng đi lại sau phẫu thuật và giảm LOS”.

Tóm tắt/Toàn văn (có thể phải đăng ký hoặc thanh toán)

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *