Bỏ hút thuốc sớm có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn sau khi chẩn đoán NSCLC

Bỏ hút thuốc sớm có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn sau khi chẩn đoán NSCLC

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ SÁU, ngày 5 tháng 5 năm 2023 — Đối với bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC), bỏ thuốc lá sớm có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn sau khi chẩn đoán, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 5 tháng 5 năm 2023. Mở mạng JAMA.

Xinan Wang, Tiến sĩ, từ Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan ở Boston, và các đồng nghiệp đã mô tả mối liên hệ giữa số năm kể từ khi ngừng hút thuốc trước khi chẩn đoán và số năm hút thuốc tích lũy với tỷ lệ sống sót chung ở bệnh nhân mắc NSCLC. Dữ liệu được bao gồm cho 5.594 bệnh nhân mắc NSCLC: 14,2, 59,1 và 26,7% lần lượt là người chưa bao giờ hút thuốc, người từng hút thuốc và người hút thuốc hiện tại.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong tăng lên đối với những người từng hút thuốc và những người hiện đang hút thuốc so với những người chưa bao giờ hút thuốc (tỷ lệ rủi ro lần lượt là 1,26 và 1,68). Trong số những người đã từng hút thuốc, có một hiệp hội cho nhật ký2– biến đổi nhiều năm kể từ khi ngừng hút thuốc trước khi chẩn đoán với tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể (tỷ lệ rủi ro, 0,96). Trong một phân tích phân nhóm được phân tầng theo giai đoạn lâm sàng khi chẩn đoán, trong số những bệnh nhân mắc bệnh ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống sót chung thậm chí còn ngắn hơn đối với những người hút thuốc trước đây và hiện tại.

Các tác giả viết: “Để cung cấp thông tin tốt hơn cho việc lựa chọn phương pháp điều trị và cải thiện tiên lượng bệnh ung thư phổi, tiền sử hút thuốc chi tiết nên được thu thập và nghiên cứu thêm cùng với các dấu ấn sinh học phân tử và gen trong các nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học trong tương lai”.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *