BMI thừa cân không nhất thiết có nghĩa là nguy cơ tử vong cao hơn

BMI thừa cân không nhất thiết có nghĩa là nguy cơ tử vong cao hơn

Bởi Elana Gotkine Phóng viên HealthDay>

THỨ TƯ, ngày 5 tháng 7 năm 2023 — Chỉ số khối cơ thể (BMI) thừa cân không nhất thiết liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong, đặc biệt là ở người lớn tuổi, mặc dù tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân đều tăng đối với những người có BMI ≥30 kg/m², theo một nghiên cứu xuất bản trực tuyến ngày 5 tháng 7 năm XIN MỘT.

Aayush Visaria, MD, và Soko Setoguchi, MD, Dr.PH, từ Viện Y tế Rutgers ở New Brunswick, New Jersey, đã thực hiện một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu những người trưởng thành ở Hoa Kỳ từ Nghiên cứu Phỏng vấn Sức khỏe Quốc gia 1999 đến 2018 để kiểm tra mối liên hệ giữa BMI và tỷ lệ tử vong. Mẫu nghiên cứu bao gồm 554.332 người trưởng thành được theo dõi trong thời gian trung bình là 9 năm và tối đa là 20 năm.

Trong thời gian theo dõi, đã có 75.807 trường hợp tử vong được ghi nhận. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trên nhiều loại BMI, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân là tương tự nhau, với tỷ lệ rủi ro được điều chỉnh lần lượt là 0,95 và 0,93 đối với BMI từ 25,0 đến 27,4 kg/m² và 27,5 đến 29,9 kg/m² so với 22,5 đến 24,9 kg/m². Sau khi hạn chế đối với những người khỏe mạnh không bao giờ hút thuốc và loại trừ những người đã chết trong vòng hai năm đầu tiên theo dõi, những kết quả này vẫn tồn tại. Đối với BMI ≥30 kg/m², nguy cơ tử vong tăng từ 21 đến 108 phần trăm đã được ghi nhận. Không có sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ tử vong giữa chỉ số BMI từ 22,5 đến 34,9 kg/m² ở người lớn tuổi, với sự thiếu gia tăng giới hạn trong phạm vi BMI từ 22,5 đến 27,4 kg/m² đối với người trẻ tuổi.

“Những phát hiện của chúng tôi cho thấy chỉ số BMI trong phạm vi thừa cân nói chung không liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân”, các tác giả viết.

Tóm tắt/Toàn văn

© 2023 HealthDay. Đã đăng ký Bản quyền.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *