Biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm 60% bệnh truyền nhiễm ở người

Theo các nhà khoa học tại Đại học Hawaiʻi ở Mānoa và Đại học Wisconsin-Madison, việc phát thải khí nhà kính đang làm gia tăng nhiều nguy cơ khí hậu đối với hệ thống khí hậu Trái đất, do đó có thể làm trầm trọng thêm gần 60% các bệnh truyền nhiễm ở người.

Những gì để biết:

  • Sau đó 375 bệnh truyền nhiễm gây bệnh đã biết gây ảnh hưởng đến nhân loại trên toàn thế giới, 58% có thể trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu hơn thế nữa một nghìn cách khác nhau, bao gồm các nguy cơ như nóng lên, hạn hán, cháy rừng, lượng mưa cực lớn, lũ lụt, mực nước biển dâng cao, thay đổi lớp phủ đất và thay đổi địa sinh hóa đại dương.

  • Các các mối đe dọa đối với con người do biến đổi khí hậu gây ra các mối đe dọa sẽ mang mầm bệnh vào gần gũi hơn với con người và sẽ di dời dân số của con người, do đó sẽ đưa mọi người vào tiếp xúc gần hơn với mầm bệnh.

  • Ngoài tạo điều kiện liên hệ giữa con người và mầm bệnh, khí hậu thay đổi cũng tăng cường nhiều sinh vật gây bệnh qua kéo dài của chúng phạm vi sinh sống và cho phép thời gian sinh sản dài hơn.

  • Biến đổi khí hậu là cản trở khả năng đối phó của con người với mầm bệnh qua tăng thách thức về thể chất làm gián đoạn vệ sinh và của chúng tôi cơ sở hạ tầng y tế.

  • Các hậu quả rộng lớn, liên tục sau đó COVID-19 đại dịch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra mối đe dọa đối với sức khỏe kêt quả tư khí thải nhà kính và nhu cầu cấp thiết để giảm khí gây hiệu ứng nhà kính khí thải trên toàn cầu.

Đây là phần tóm tắt của bài báo, “Hơn một nửa số bệnh gây bệnh cho con người đã biết có thể trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu,” được xuất bản bởi Nature Climate Change vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ bài viết trên nature.com.

Để biết thêm tin tức, hãy theo dõi Medscape trên Facebook, Twitter, InstagramYouTube.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *