WHO cho biết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe COVID-19 đã kết thúc khi tỷ lệ tử vong đạt mức thấp nhất mọi thời đại


WHO cho biết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe COVID-19 đã kết thúc khi tỷ lệ tử vong đạt mức thấp nhất mọi thời đại

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *