Thử nghiệm ở Anh hỏi liệu liệu pháp chùm tia proton cho bệnh ung thư vú có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim hay không


Thử nghiệm ở Anh hỏi liệu liệu pháp chùm tia proton cho bệnh ung thư vú có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim hay không

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.