Các thành viên của chúng tôi là những người tâm huyết cho ngành y học Việt Nam và thế giới.

trankhanhdu

DS.Trần Khánh dự
CEO / Founder

Chúng tôi luôn mang lại nghiên cứu khoa học mới nhất.

vuvanhau

DS. VŨ VĂN HẬU
CO-FOUNDER

Những tiến bộ y tế để phụng sự người dân là kim chỉ nam của chúng tôi.

nguyenvannhien

ts.nguyễn minh hà
R&D

Phát minh về y tế và thuốc luôn cập nhập mới nhất.

peter

DS.TRẦN TRANG
Marketing

Đưa thông tin đến tất cả mọi người.